Community, donateurs

Er bestaat een grote groep lezers, die graag meer wil weten over A.F.Th. van der Heijden en zijn oeuvre. Deze site, en deze pagina in het bijzonder, is bedoeld voor de vele geïnteresseerden, liefhebbers, experts en verzamelaars.

Stichting De tandeloze tijd.
Wat startte als een project, opgezet door één persoon uit frustatie over de gang van zaken omtrent het Huis, is inmiddels uitgegroeid tot een qua opzet complete site met een shop en een forum. Met de invulling, de content, zijn we druk bezig.
Ondersteuning krijgen we -ook financieel- van de Stichting De Tandeloze Tijd. Vooral de kosten van het organiseren van een lezing of een seminar kunnen aardig oplopen, dus het is goed te weten dat onze fundamenten er betrouwbaar uitzien.

Wil je officieel deel uitmaken van deze community, dan koop je hier exclusief de novelle “Ik zou van de hoge, ik zou in het diepe”. Daarmee word je donateur en kun je tot 1-1-2025 alle bijeenkomsten en seminars gratis bijwonen.
De novelle kost € 50 + € 3,75 verzendkosten.
Meer info over de novelle lees je hier.

Bestel het hier in onze winkel

Klik op het boek voor info

Doelstelling
We hebben de volgende doelgroepen op het oog:
• liefhebbers en anderen op zoek naar nieuws over Adri en nieuwe publicaties;
• lezers die op zoek zijn naar biografische/bibliografische informatie, recensies;
• scholieren/studenten die een leesverslag of ander werkstuk moeten schrijven;
• academici op zoek naar bronmateriaal;
• leesclubs;
• docenten op zoek naar informatie voor hun lessen rondom werken van Adri.

Wat willen we aanbieden:
√ overzicht van zijn werken
√ beknopte biografische informatie
√ nieuws over de schrijver en zijn werk
√ agenda/aankondigingen van lezingen en andere evenementen
•wegwijzer in de cycli, leesvolgorde
•synopsis van elk werk
•welke boeken zijn zelfstandig te lezen
•wegwijzers naar informatiebronnen zoals recensies en artikelen
•vraag-en-antwoordfunctie (op te bouwen op basis van vaak gestelde vragen)
• verfilmingen

Daarnaast een aparte afdeling voor diegenen die in het diepe willen, diegenen die al vertrouwd zijn met Adri en zijn werk.
•toegang tot allerlei beschouwingen die aan Adri en zijn werk zijn gewijd, bijvoorbeeld het digitaal archief van Jan Brands
•academische beschouwingen over schrijver en werk: intertekstualiteit
•receptiegeschiedenis
•professionele bibliografie
•lesmateriaal’ voor gebruik in literatuurlessen
√ een forum
√ vraag en aanbod voor verzamelaars